spok

De heren zijn toch geen inbrekers?

Handleiding voor onderzoek naar personen en zaken

Inhoud: 

Inleiding

1. Kadaster
Rijkskadaster
Leggerartikel
Koopakte
Erfpachtakte
Hypotheekakte
Uitgestelde levering
Beslag
Veiling
Gemeentekadaster


2. Kamer van Koophandel
Uittreksel
Jaarverslagen
Kamers van Koophandel Buitenland
Faillissement

3. Bouwzaken
Bestemmingsplan
Artikel 19 procedure
Bouwvergunning
Monumenten
Bouw- en Woningdienst
Gebouwenregistratie


4. Wetgeving
Archiefwet
Wet Openbaarheid van Bestuur
Algemene Wet Bestuursrecht
Wet Persoonsregistratie

5. Openbare bronnen
Bibliotheken en documentatie-instellingen
Naslagwerken
Tijdschriften
Elektronische databestanden

6. Niet openbare bronnen
Het gesprek
Onaangekondigd bezoek
Bezettingen

7. Publiciteit
Geldschieters

Overheidsbesluiten
Pers

Informatie over het spok

 

 


het complete boek in .doc formaat
het complete boek in .wpd formaat