Ravijn Reeks

 
Nieuw | Fonds | In prijs verlaagd | Uitverkocht
 
 
 
 Terug naar de openingspagina 

Nieuw

 
 
 
Kees Stad (red.) 
Geld of je leven 

Over de vrije markt en andere sprookjes 

Kees Stad (red.) 
Geld of je leven. Over de vrije markt en andere sprookjes 
Ravijn Reeks nr. 14, 1997 
126 pagina's 
ISBN 90-72768-46-9 
Prijs: 15,00; BFr. 300 (Porto: 2,50)
Je kunt geen krant openslaan en geen tv aanzetten of je wordt om de oren geslagen met verhalen over de zegeningen van de Vrije Markt. De wereld wordt in snel tempo omgeploegd en geuniformeerd naar de wensen van neo-liberale politici en zakenlieden. Tegelijkertijd wordt het sprookje verspreid dat dit een oncontroleerbaar proces is dat als een natuurverschijnsel de aardbol in haar greep heeft gekregen. Kritische geluiden hebben het steeds moeilijker om zich naast dit ideologische bombardement te laten horen. maar ze zijn er wel degelijk. Het zijn niet de minste denkers en schrijvers die stellen dat de neo-liberale stoomwals eerder verschrikkingen dan verlossing brengen voor het grootste deel van de mensheid. 

In het boekje "Geld of je leven. Over de vrije markt en andere sprookjes" van uitgeverij Ravijn is een aantal van deze kritische teksten bijeengebracht. Het zijn niet in de eerste plaats doorwrochte wetenschappelijke stukken, maar vooral polemische bijdragen die er toe willen aanzetten om je niet neer te leggen bij de dictaturr van de Vrije Markt. 

Het boek biedt vertaalde teksten van Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Vandana shiva en Rubén Zamora en de Mexicaanse Zapatistas. Daarnaast zijn er stukken van Jelle van Buren, Robert Wendt, Mirjam de Rijk, freek kallenberg, Barend de Voogd en Joost Jongerden. Het boek wordt besloten met een handige gereedschapskist vol adressen en literatuur-tips voor degenen die verder willen gaan met deze problematiek.

 

Fonds

 
Buro Jansen & Janssen  
Welingelichte Kringen  
 
Inlichtingendienst Jaarboek 1995  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buro Jansen & Janssen 
Welingelichte Kringen  
Inlichtingendienst Jaarboek 1995 
Ravijnreeks nr. 13, 1995 
149 pagina's, met index 
ISBN 90-72768-39-6, NUGI 693/661 
Prijs: 19,50; BFr. 390. (Porto: 5,-) 

De BVD is niet de enige inlichtingendienst in Nederland. De politie is een geduchte concurrent. Evenals particuliere recherchebureaus die zich op de lucratieve markt van de informatiehandel begeven. En ook het leger heeft allerlei geheime diensten. In dit boek worden de verschillende organisaties onder de loep genomen. Het geeft antwoord op vragen als: Wat had de inval bij de journalisten van Opstand te betekenen? Hoe staat het met het RARA onderzoek? Wie controleert de Militaire Inlichtingendienst? Hoeveel petten heeft de Nijmeegse Regionale Inlichtingendienst op? Waarom spioneert een particulier recherchebureau bij Derde Wereldorganisaties?  Wat is de rol van de Marechaussee op inlichtingengebied? Zijn milieuactivisten de nieuwe staatsvijanden? Werd het linkse terrorisme in West-Europa door een geheimzinnige hand gemanipuleerd? 
Welingelichte kringen dringt door tot het verhaal achter de krantekoppen. 
Buro Jansen & Janssen heeft jarenlange ervaring in het kritisch volgen van inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland. Eerder verschenen van Buro Jansen & Janssen bij Uitgeverij Ravijn: Opening van zaken, een ander BVD jaarverslag (1993), De vluchteling achtervolgd (1991) en Regenjassendemokratie (1990). 

"Welingelichte kringen is helder geschreven, goed gedocumenteerd en heeft een grote mate van waarschijnlijkheid, zoals in het hoofdstuk 'Liefdewerk Oud Papier wordt vervolgd', waarin wordt onthuld hoe het particuliere beveiligingsbedrijf ABC door het ophalen van oud papier jarenlang geheimen wist te achterhalen van een aantal maatschappijkritische organisaties. Interessant en politiek actueel zijn de thema's die het boek aansnijdt over de vernietiging van geheime dossiers en over het gebrek aan controle door het parlement op inlichtingendiensten." 
 NRC Handelsblad 

 


 
 
Michael Polman en Peter van der Pouw Kraan  
Van bolwerken tot netwerken 

Datacommunicatie door maatschappelijke organisaties  
 

Michael Polman en Peter van der Pouw Kraan 
Van bolwerken tot netwerken  
Datacommunicatie door maatschappelijke organisaties  
Ravijnreeks nr. 12, 1995 
180 pagina's, met index, lit. opg. 
ISBN 90-72768-38-8, NUGI 656 
Prijs: 22,50; BFr. 450. (Porto: 5,-) 
Maatschappelijke organisaties maken in toenemende mate gebruik van datacommunicatie. Ze zijn in staat tot het leggen van contacten die kort geleden ondenkbaar waren. De nieuwe samenwerkingsverbanden geven het (werk)woord netwerken een nieuwe dimensie. De posities van oude bolwerken - traditionele hiërarchieën en media - raken aan erosie onderhevig en ook de internationale netten zelf zijn dankzij talloze initiatieven van onderaf geen bolwerken meer. 
Michael Polman en Peter van der Pouw Kraan, beiden reeds vele jaren betrokken bij de toepassing van elektronische netwerken in Nederland en daarbuiten, beschrijven deze ontwikkelingen. Ze schetsen de ervaringen binnen een aantal organisaties die - soms met vallen en opstaan - zich de nieuwe technologie eigen maakten en in hun activiteiten inpasten. De auteurs belichten eveneens de opkomst en motivatie van enkele elektronische dienstverleners. De technische uitleg beperkt zich tot een kort overzicht van de verschillende vormen van datacommunicatie en wat er nodig is om die te gebruiken. Van bolwerken tot netwerken is met name bedoeld voor aankomende en beginnende gebruikers van datacommunicatie, maar geeft ook voor een breed publiek een interessant zicht op politieke toepassingen van elektronische netwerken. 

"Uit Van bolwerken tot netwerken blijkt dat voor veel maatschappelijke organisaties, zoals milieugroeperingen, vrouwengroepen en vredesorganisaties elektronische communicatie vandaag de dag een onmisbare mogelijkheid is om snel en goedkoop te communiceren. Het boek is geslaagd in zijn opzet om aankomende en beginnende gebruikers wegwijs te maken op een terrein, dat voor veel mensen nog volledig onbekend is." 
 NRC Handelsblad 
 
"Volkomen terecht merken de auteurs op dat het begrip 'netwerk' niet alleen een technisch begrip is: een netwerk wordt ook gevormd door een uitgebreide kring van sociale contacten. Toepassing van elektronische media kan dit soort netwerken verbreden, internationaler maken." 
 Rotterdams Dagblad 

Uitgegeven in samenwerking met Solidariteitsfonds XminY 

 


 

Rob Loeffen en Wil van der Schans
Nederland, open U
Noodzaak en mogelijkheden van een ander migratiebeleid

Dit boekje geeft een gedegen overzicht van de belangrijkste feiten en maatregelen op het gebied van migratie- en illegalenpolitiek. Ook wordt het standpunt van diverse maatschappelijke organisaties over dit onderwerp beschreven. Onder andere komen de vakbeweging, kerken en politieke partijen aan bod. Bij de meeste organisaties bestaat veel weerzin tegen het huidige restrictieve toelatings- en illegalenbeleid. Aan de andere kant blijken deze groepen nog niet in staat een vuist te maken. De wil is er wel, maar de weg niet.
Er wordt ingegaan op een aantal van de veelgebruikte stereotiepen. Wie zijn eigenlijk die vermeende illegalen, hoe staat het werkelijk met het misbruik van voorzieningen en is Nederland echt zo vol? De uitvoering van het vreemdelingenbeleid in de afgelopen jaren, evenals nieuwe plannen worden belicht. Een perspectief voor een ander migratiebeleid wordt geschetst.

Uitgegeven in samenwerking met Solidariteitsfonds XminY

Rob Loeffen en Wil van der Schans
Nederland, open U
Noodzaak en mogelijkheden van een ander migratiebeleid
Ravijnreeks no. 11, 1994
96 pagina's
ISBN 90-72768-34-5, NUGI 664/661
Prijs: 17,50; BFr. 350. (Porto: 2,50)
 


De Rode Oortjes
Wie niet weg is, is gezien
De Marechaussee bespioneert anti-militaristen
Ravijn Reeks nr 9, 1993
76 pagina's, geïllustreerd
ISBN 90-72768-29-9, NUGI 667/661 -
Prijs: 12,50; BFr. 250. (Porto: 2,50)

Bij een aanslag op de vliegbasis Deelen werden in 1992 acht helikopters ernstig beschadigd. Na de actie werden anti-militaristen uit het hele land intensief geobserveerd. In deze uitgave van de Ravijn Reeks wordt een aantal observaties onthuld die werden uitgevoerd door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, een team van de Marechaussee. Eens te meer wordt duidelijk dat het met de privacy niet al te nauw wordt genomen.
"In de eerste plaats is het boek een smakelijke beschrijving van de methoden en de geheimtaal die de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) bezigt.
Leeuwarder Courant
 


In prijs verlaagd

Joost Oorthuizen (red)
De schuldenboemerang
Gevolgen van de crisis in het Zuiden voor Nederland
Ravijn Reeks nr. 10, 1993, 120 pagina's
ISBN 90-72768-33-7, NUGI 661/679/689 -
Prijs: 12,50; BFr. 250. (oude prijs: 17,50) (Porto: 2,50)
In 1982 deelde de Mexicaanse minister van Financiën de internationale banken mee dat Mexico de renteverplichtingen over zijn buitenlandse schuld niet langer na kon komen. Al snel volgde een reeks Derde Wereldlanden met dezelfde mededeling. De schuldencrisis was een feit. De Schuldenboemerang laat zien dat niet alleen de Derde Wereld het slachtoffer is. Het rijke Noorden krijgt de problemen als een boemerang terug.
 
 
Hans Alles
Welzijnsimperialisme
Nieuwe orde in Somalië
1993, Ravijn Reeks nr. 8, 64 pagina's
ISBN 90-72768-28-0, NUGI 661/664
Prijs: 2,50; BFr. 50 (oude prijs: 10,00 ; BFr. 200). (Porto: 2,50)

Op 9 december 1992 landden prime time in het volle licht van de televisiecamera's de eerste Amerikaanse troepen in Somalië. Deze actie werd alom met instemming begroet. Somalië is door een samenloop van omstandigheden voor de Verenigde Staten èn de Verenigde Naties een testcase geworden voor het puinruimen na de Koude Oorlog. Een onafhankelijk land is binnengevallen, zonder dat daar doorslaggevende strategische of economische redenen voor zijn: welzijnsimperialisme. Discussie over deze nieuwe vorm van kolonialisme is broodnodig. In Welzijnsimperialisme analyseert Hans Alles de jongste gebeurtenissen. Hoe kon de situatie in Somalië zo uit de hand lopen? Waarom nam Bush het initiatief tot interventie in Somalië? Waarom is in Somalië wel ingegrepen en in het voormalige Joegoslavië niet? Wat heeft de militaire interventie opgeleverd?
 


Noam Chomsky, Eduardo Galeano e.a.
Oh Superman
Teksten over de demokratische heilstaat
Ravijn Reeks nr 7, 1992, 84 pagina's
ISBN 90-72768-20-5
Prijs: 2,50 ; BFr. 50 (oude prijs: 8,50 ; BFr. 170). (Porto: 2,50)

Er bestaat op dit moment een opvallende eensgezindheid in spraakmakende politieke kringen dat de demokratie als overwinnaar uit de strijd tussen de twee grote ideologieën socialisme en kapitalisme gekomen is. Westerse demokratie zou zelfs hèt wondermiddel zijn tegen de eeuwige problemen op de hele wereld. Maar wat nu precies bedoeld wordt met het toverwoord demokratie blijft uitermate vaag. In deze bundeling artikelen tegen de algemene euforie, laten de auteurs weinig heel van deze jubelstemming en plaatsen het in een vijfhonderd jaar oude traditie van kolonialisme en imperialisme.
 


Friso Roest en Wijnand Duyvendak
Palmen langs het IJ
Hekelschrift over de stad en de IJ-oevers
Ravijn Reeks nr. 5, 1992
80 pagina's, geïllustreerd
ISBN 90-72768-20-5
Prijs: 5,- ; BFr. 100. (oude prijs: 9,50) (Porto: 2,50)

In verband met het al jaren woedende debat over de IJ-oevers in schreef de initiatiefgroep Open Stad dit hekelschrift op de megalomane plannen van het Amsterdamse stadsbestuur. De gemeente Amsterdam wil de stad in het laatste decennium van deze eeuw van Sloterdijk tot het IJ-meer omtoveren in een "toplocatie met internationale allure".
 


René Didde
Blik op oneindig
Auto's in Amsterdam
Ravijn Reeks nr. 6, 1992
54 pagina's
ISBN 90-72768-18-3
Prijs: 2,-; BFr. 40 . (oude prijs: 8,50) (Porto: 2,50)

Amsterdam stikt in het blik. Wat voor de individuele automobilist een handig vervoermiddel was, is collectief gebruikt een nachtmerrie geworden. Een derde van de ruimte in de stad wordt al door de auto in beslag genomen. In deze brochure wordt op en journalistieke wijze een schat van informatie gegeven over het autoverkeer in Amsterdam.
 


Fjodor Molenaar, Buro Jansen & Janssen
De Vluchteling achtervolgd
De BVD en asielzoekers
Ravijnreeks nr. 4, 1991
86 pagina's, geïllustreerd
ISBN 90-72768-14-0,
Prijs: 4,50; BFr. 90 (oude prijs: 8,50) (Porto: 2,50)

De BVD benadert systematisch asielzoekers en vluchtelingen. Jansen en Janssen  beschrijft en analyseert zeventig pogingen om organisaties van buitenlanders in Nederland en politieke structuren in het land van herkomst in kaart te brengen.
 


Wijnand Duyvendak (red.)
Drugs, dollars en kazernes
Een invasie in Panama
Ravijn Reeks nr. 3, 1991
78 pagina's, geïllustreerd
ISBN 90-72768-13-2
Prijs: 5,-; BFr. 100. (oude prijs: 8,50)(Porto: 2,50)

Een verslag van de invasie van de Verenigde Staten in Panama en de rampzalige nasleep. De bijna totale stilte rond de invasie was de aanleiding om in de pen te klimmen. In Panama kon de machtige noorderbuur ongehinderd haar gang gaan. Niemand keek ervan op of om. Achteraf bezien is de invasie in Panama een effectieve oefening geweest voor de massale aanval op Irak.
 


Studenten tegen apartheid
De Shell-connectie
Shell, Zuid-Afrika en de Nederlandse Universiteiten
Ravijn Reeks nr.1, 1990
54 pagina's, geïllustreerd
ISBN 90-72768-11-6
Prijs: 4,- ; BFr. 80 . (Porto: 2,50)

In deze brochure wordt beschreven hoe Shell door een netwerk van persoonlijke banden, dubbelfuncties, geheime onderzoekscontracten, sponsoring en recruitment probeert op de universiteiten voor haar interessant onderzoek en jong talent op het spoor te komen.
 


Uitverkocht

Buro Jansen en Janssen
Regenjassen demokratie
BVD-infiltraties bij aktievoerders
Ravijnreeks nr. 2, 1990
ISBN 90-72768-10-8
 
 
 Uitgeverij Ravijn
Postbus 76116, 1070 EC Amsterdam
 020.6713459
ravijn@xs4all.nl