Terug naar de openingspagina 
Alle uitgaven zijn rechtstreeks bij Ravijn te bestellen. Ze zijn niet verkrijgbaar via het Centraal Boekhuis.
LEVERING OP REKENING
Bij rechtstreekse levering betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.
aantal  kortingspercentage
1 30%
2 35%
3 of meer  40%
 
Nabestellingen gelden als nieuwe order.
Bij verzending per post kunnen de kosten in rekening gebracht worden.
RECHT VAN RETOUR
Bij recht-van-retour (R.v.R) levering geldt een vaste korting van 30%, ongeacht het aantal exemplaren dat wordt afgenomen.

De R.v.R termijn is 6 maanden. Mocht u binnen 6 maanden niet alle geleverde exemplaren verkocht hebben, dan bent u verplicht de niet verkochte exemplaren terug te zenden, tenzij in overleg de R.v.R. termijn wordt verlengd. Zonder overleg beschouwen wij na het verstrijken van de termijn de niet geretourneerde exemplaren als verkocht.

Beschadigde exemplaren worden door ons niet teruggenomen.

Verzending van R.v.R.bestellingen vinden in principe plaats per vervoerscentrale (VC). Retourzendingen per VC moeten gestuurd naar:
Boekhandel Fort van Sjakoo t.a.v. Uitgeverij Ravijn, Jodenbreestraat 24,
1011 NK Amsterdam.

DE RAVIJN STANDING-ORDER BOEKHANDELS
Voor de Ravijn standing-order boekhandel gelden gunstiger voorwaarden. Een standing-order boekhandel verplicht zich om van alle uitgaven 2 exemplaren af te nemen. De korting bedraagt 40%. De titels worden automatisch toegezonden. Voor nabestellingen geldt, ongeacht het aantal, recht-van-retour met eveneens 40% korting.
Afrekening geschiedt uiterlijk na een half jaar middels een rekeningoverzicht.
Verzendkosten worden niet in rekening gebracht.
PARTICULIEREN
Voor particulieren is het mogelijk rechtstreeks te bestellen door de prijs plus de portokosten over te maken op de giro van Ravijn onder vermelding van de titel.
BELGIË
Ravijn wordt in België vertegenwoordigd door:
Uitgeverij EPO, Lange Pastoorstraat 25-27, B 2600 Berchem,
Telefoon: +32(3)2396874, Fax: +32(3)2184604
Uitgeverij Ravijn
Bezoekadres: Van Ostadestraat 233 B, 1073 TN Amsterdam
Postadres: Postbus 76116, 1070 EC Amsterdam
Telefoon: (020)6713459
Fax: (020)6718605
E-mail: ravijn@xs4all.nl
Giro: 2424940
KvK: 33206679