Uitgeverij Ravijn Fondslijst

    | Nieuw| 1997 | Fonds| In prijs verlaagd | Arcade Jaarboeken| Uitverkocht | Arsenaal Reeks| Ravijn Reeks |
 Terug naar de openingspagina

Nieuw

 
Aleksandr Brener
Een ondergezeken pistool
 

 

Aleksandr Brener
Een ondergezeken pistool
vert. uit het Russisch door Aai Prins
Ravijn  i.s.m. theater Zeebelt
ISBN 90-72768-51-5 
1998 
ca. 80 pagina's 
Prijs: ƒ20,00 ; BFr. 400 (porto ƒ5,00) 
Een Internationale van ongeleide torpedo's: dat is wat de Russische dichter en kunstenaar Aleksandr Brener (Alma Ata, 1957) voor ogen staat. Onstuimig als hij is, geeft hij zelf alvast het goede voorbeeld. Vanaf het einde van de jaren tachtig duikt hij op in Oost en West, in Moskou, Stockholm, Tel Aviv, Berlijn, Milaan, Ljubljana, Wenen en Rotterdam. Met acties die de heersende politieke en culturele orde provoceren en een streven naar 'absolute directheid' sluit Brener op geheel eigen wijze aan bij de twintigste-eeuwse avant-garde. Zijn gedichten en geschriften verschenen eerder in het Russisch en het Engels.

Op 4 januari 1997 spoot Brener in het Stedelijk Museum te Amsterdam een groen dollarteken op het schilderij Suprematisme 1922-1927 van Kazimir Malevitsj. De Amsterdamse rechtbank veroordeelde hem daarvoor tot 5 maanden gevangenisstraf. Tijdens zijn opsluiting schreef hij Een ondergezeken pistool, notities over zijn verblijf in de gevangenis, zijn opvattingen, zijn leven en werk. 

 
 

 
Judith Metz 
Het gekraakte ideaal 

Seksisme en omgangsvormen binnen radicaal links 

Judith Metz 
Het gekraakte ideaal 
Seksisme en omgangsvormen binnen radicaal links 
Ravijn 
ISBN 90-72768-49-3 
1998 
152 pagina's 
Prijs: ƒ19,50 ; BFr. 390 (porto ƒ5,00) 
Waarom is er, na decennia feminisme, nog steeds sprake van seksisme in allerlei radicaal linkse groepen en bewegingen? Hoe werkt dat seksisme? Welk effect heeft het op politiek actieve vrouwen (en mannen)? Hoe gaan vrouwen en mannen eigenlijk met elkaar om terwijl ze bezig zijn de wereld te verbeteren? 

In Het gekraakte ideaal geeft Judith Metz antwoord op deze vragen. Zij deed onderzoek in de 'autonome beweging'. Haar bevindingen zijn echter ook zonder meer van toepassing in veel bredere linkse kringen: menig (voormalig) activist(e) zal zich in haar analyses herkennen. Nieuw is het verband dat Metz legt tussen seksisme en de omgangsvormen en organisatiestructuren binnen radicaal links. Daarbij wordt schrijnend duidelijk dat de nagestreefde leefbaarder wereld 'binnenshuis' niet overal gerealiseerd wordt. 
Wat jammer is voor de vrouwen die zich uiteindelijk gedwongen voelen op te stappen en voor de beweging, die op deze manier aan geloofwaardigheid inboet. Metz besluit haar daarom boek met praktische suggesties hoe het seksisme te overleven en te verminderen. 

" Waar in de 'reguliere' maatschappij expliciete uitingen van seksisme vaak het frusterig gepiep van gekooid wild zijn (..), een soort licht hinderlijk gezoem van niet-stekende insecten, blijkt het in de autonome beweging verdedigingsgeblaf, teritoriaal gegrauw, afbakening van het terrein. En dat is jammerlijk teleurstellend. dat is ook waar het boek van Judith Metz werkelijk over gaat, dat maakt het tot het absoluut noodzakelijke en op punten zeer verhelderende werk dat het is." 
Natasha Gerson in Ravage

  


1997

 
 
 
G.W. Sok 
Ex-rated 

69 lyrics 1980-1996 

G.W. Sok 
Ex-rated 
Druxat i.s.m. Ravijn 
ISBN 90-76154-01-5 
1997 
110 pagina's 
Prijs: ƒ15,00 ; BFr. 300 (porto ƒ2,50) 
G.W. Sok speelt sinds 1979 zanger en tekstschrijver in het muziekgezelschap dat bekend staat als The Ex. 
Doorgaans uitgelezen hoorbaar, ditmaal ongehoord leesbaar. In het Engels notabene. Kritische en humorige teksten, die bewogen stilstaan bij de achterdeur van de vooruitgang. een eigenzinnige dwarsdoorsnede van Sok's Ex-appeal. 

G.W. Sok, vocalist/lyricist of dutch music group The Ex, throws up loudly once again, but this time it's aloud on paper. The result: a stirring cross-section of his words written during the band's first 17 years of existenca. A witty and critical look at the backlash of progress. "Ex-rated" exposes the essence of Sok's actuality.

  

 
 
 
The Ex 
'1936' , the Spanish revolution 
The Ex 
'1936', the Spanish revolution 
The Ex i.s.m. Ravijn en AK Press (Edinburgh/San Fransisco) 
ISBN 90-72768-50-7 
140 pagina's, met twee 3" CD's 
Prijs: ƒ35,00 ; BFr. 700 (porto ƒ5,00) 
"Against fascism, yes. But also against any type of dictatorship. Because, whoever exercises it, dictatorship is also fascism." Solidaridad Obrera, CNT (July, 18th, 1936) 

A bilingual (english/spanish) photobook on the Spanish revolution. Originally released as a book with two 7" singles in June 1986 in co-operation with Ron Johnson Records. Re-released (this time with two 3" CD's) in October 1997 by Ex Records/Ravijn (EX 028/029D) and AK Press (AKA 010CD)

  

 
 
Sharog Heshmat Manesh 
Zoon van de zon 

Een geschiedenis van de Iraanse cinema 1904-1996 

Sharog Heshmat Manesh 
Zoon van de zon 
Een geschiedenis van de Iraanse cinema 1904-1996 
ISBN 90-72768-48-5 
1997 
160 pagina's 
Prijs: ƒ27,50 ; BFr. 550 (porto ƒ5,00) 
'Zoon van de zon' is het eerste in de Nederlandse taal verschijnende boek over de opkomst van de intellectuele Iraanse cinema in een samenleving waar de modernisering maar niet tot volle wasdom wil komen. Het biedt de lezer een boeiend overzicht van films waarin Iraanse regisseurs door het gebruik van metaforische en mythische beelden erin zijn geslaagd de censuur te ontlopen en een brug te slaan tussen het premoderne en het huidige Iran. 

Als in Nederland al gesproken wordt over Iraanse films, dan gebeurt dat meestal zonder Iraniërs.eelden en dialogen worden dan voornamelijk vanuit een Westerse invalshoek van betekenis voorzien. Bij gebrek aan kennis van de Iraanse cultuur en haar symboliek is men niet in staat deze films in hun historische en culturele context te plaatsen. Dit boek is een poging om in deze leemte te voorzien. Hier spreekt een Iraanse Nederlander over een van de producten van zijn eigen cultuur. 

Sharoog Heshmat Manesh (1962) is geboren in Iran. In 1996 is hij aan de Universiteit van Amsterdam afgestudeerd als socioloog.

  

 
 
 
 
Ferdinand Ex  
Het Amsterdamse hartinfarct 

Parkeergarages in de binnenstad  

Ferdinand Ex 
Het Amsterdamse hartinfarct 
ISBN 90-72768-47-7 
1997 
130 pagina's , 42 foto's 
Prijs: ƒ 15,- ; BFr. 300 (porto ƒ2,50) 

Uitgave in samenwerking met het Platform Binnenstad Autovrij

In 1978 nam de Amsterdamse gemeenteraad het Verkeerscirculatieplan aan. Volgens dat plan zou het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad dalen van 29.000 naar 20.000. Tegelijkertijd zouden er garages aangelegd worden om een zekere autobereikbaarheid te kunnen garanderen. Vijftien jaar later stond er weer een groot verkeersplan op stapel, het Verkeers- en Inrichtingsplan. Het aantal parkeerplaatsen was nog steeds ongeveer 29.000. De verwijdering van naar schatting 3000 plaatsen op straat door herprofileringen was tenietgedaan door nieuw gecreëerde plaatsen in garages. 

Anno 1997 bestaan er plannen is voor een hele serie nieuwe, veelal ondergrondse parkeergarages in en om de binnenstad: bij het Leidseplein, het Weteringcircuit, het Museumplein, de Nieuwmarkt, het Rokin, het Haarlemmerplein en Artis. Er worden ook veel kleine garages gebouwd voor bewoners en bedrijven. De geschiedenis dreigt zich te herhalen. Het Verkeers- en Inrichtingsplan zou moeten leiden tot een autoluwe binnenstad. De gemeente stelt zich ten doel het aantal parkeerplaatsen met 2800 te verminderen. Maar in de eerste drie jaar na het ingaan van het plan zijn er meer parkeerplaatsen in garages bijgekomen dan er op straat zijn opgeheven. 

Het Amsterdamse hartinfarct is voor een deel een fotoboek. 
Aan de hand van een veertigtal afbeeldingen van locaties waar zich parkeergarages bevinden wordt de situaties voor en na de bouw naast elkaar gezet. Amsterdam is er niet mooier op geworden. Andere opnames geven een beeld van de locaties waar nieuwe garages gepland zijn. 

Daarnaast wordt het gemeentelijk verkeersbeleid van pappen en nathouden beschreven, met als dieptepunt het referendum over het autoverkeer in de binnenstad en de (almaar uitblijvende) consequenties daarvan. Het Amsterdamse hartinfarct gaat in op het economisch functioneren van de binnenstad in relatie tot de autobereikbaarheid en de op rol van het bedrijfsleven. Ook komen de positie van het gemeentelijk openbaar vervoer en de luchtverontreiniging door benzeen 
aan de orde. 
 

Met een voorwoord door Luud Schimmelpennink

  


 

 

Fonds

Nies Medema
Het geheim van mevrouw Li
Portretten van Chinese vrouwen

Vrouwen in China zijn zo verschillend als dames in Istanbul en boerinnen in Zweden. Het blijkt dat dé Chinese vrouw niet bestaat. In dit boekje staan de geschreven portretten van acht Chinese vrouwen uit alle hoeken van het land en met zeer diverse achtergronden. Mevrouw Li, partijlid in het verre westen van China; Yinglian in het oosten die maar niet begrijpt waarom westerlingen problemen hebben met de bevolkingspolitiek; mevrouw Wang, een voorzichtige dissidente in Peking en de 'nooit verslagen' generaal uit Chengdu. Juist de persoonlijke, vaak ontroerende verhalen maken het boekje bijzonder. Chinese vrouwen praten niet gemakkelijk over hun privéleven. Hier worden vrouwen geportretteerd die niet aanwezig zijn op de wereldvrouwenconferentie.
Freelance journaliste Nies Medema reisde vijf maanden door heel China om deze verhalen te verzamelen. Het geheim van mevrouw Li  is verschenen ter gelegenheid van de VN-Wereldvrouwenconferentie in Peking. Het land met de grootste bevolking ter wereld is immers ook het land waar de meeste vrouwen wonen.

"Verhalen van vrouwen die waarschijnlijk niet zullen worden gehoord op de aanstaande UN-wereldvrouwenconferentie in Peking."
 OPZIJ

"Een bescheiden maar boeiend boekje. Geen platte propaganda maar kritische interviews."
 Nieuwe Revu

"Medema is er met dit dunne boekje prima in geslaagd om een gevarieerd beeld van de vrouwenlevens in een veranderende Chinese maatschappij te geven. In de levens van de geportretteerde vrouwen vinden we littekens van bijna vijftig jaar Chinese politieke repressie. Elke vrouw die aan het woord komt heeft haar eigen aspiraties en de daarbij behorende problemen. Het gebrek aan persoonlijke en sociale bewegingsvrijheid is dan ook een juk dat de vrouwen graag willen afwerpen."
 Lokaal Kabaal

Uitgegeven in samenwerking met Stichting DORA

Nies Medema
Het geheim van mevrouw Li
Portretten van Chinese vrouwen
1995, 64 pagina's, met bibliografie
ISBN  90-72768-42-6, NUGI 665/672
Prijs: ƒ 12,50; BFr. 250. (Porto: ƒ 2,50)

 


 

 

In prijs verlaagd

 
Arcade Jaarboeken

ARCADE wil de vrije beoefening van het (Nederlandse) essay bevorderen,  en tegelijkertijd kritisch blijven in een onkritische tijd. De onafhankelijke opstelling van ARCADE maakt dat een nieuw lid zich direct tot een select gezelschap mag rekenen. Een gezelschap dat zowel aan de ambulantie als aan  het wetenschappelijke karakter van de Academie zulke hoge eisen stelt, dat men er vrijwel in geslaagd is iedere vorm van humor uit te sluiten. U kunt lid worden door het kopen van een Jaarboek Arcade.

Van 1989 tot 1995 verschenen er onder  redactie van de Academie voor Ambulante Wetenschappen ARCADE, 5 jaarboeken. De jaarboeken werden door auteurs en leden van ARCADE  geproduceerd (ouderwets degelijk stencilwerk) en uitgegeven door Ravijn. De jaarboeken verschenen respectievelijk in 1989 (Arcade 1), 1990 (Arcade 2), 1991 (Arcade 3), 1993 (Arcade 4) en Arcade 5 tenslotte in 1995 (de weerzin tegen 1994 was te groot)

Arcade 5
Jaarboek voor Ambulante Wetenschappen 1995
167 pagina's, hoogwaardig gestencild (door de auteurs)
ISBN 90-72768-40-X NUGI 615/651
Prijs: ƒ20,00 ; BFr. 400 (oude prijs: ƒ29,90; BFr. 598) (Porto: ƒ 5,-)

Arcade 4
Jaarboek voor Ambulante Wetenschappen 1993
196 pagina's, geïllustreerd
ISBN 90-72768-31-0, NUGI 651/615
Prijs: ƒ10,00 ; BFr. 200 (oude prijs: ƒ29,90; BFr. 598) (Porto: ƒ 5,-)

Arcade 3
Jaarboek voor Ambulante Wetenschappen 1991
200 pagina's, geïllustreerd
ISBN 90-72768-15-9, NUGI 651/615
Prijs: ƒ 10,00 ; BFr. 200 (oude prijs: ƒ25,-; BFr. 500) (Porto: ƒ 5,-)

Arcade 2
Jaarboek voor Ambulante Wetenschappen 1990
220 pagina's, geïllustreerd
ISBN 90-72768-12-4, NUGI 651/615
uitverkocht

Arcade 1
Jaarboek voor Ambulante Wetenschappen 1989
176 pagina's, geïllustreerd
ISBN 90-72768-03-5, NUGI 651/615
Prijs: ƒ10,00 ; BFr. 200 (oude prijs: ƒ17,50; BFr. 350) (Porto: ƒ 5,-)

Meer over BILWET: http://www.Desk.nl/~bilwet/


Spok
De heren zijn toch geen inbrekers?
Handleiding voor onderzoek naar personen en zaken
1994, 144 bladzijden, geïllustreerd
ISBN 90-72768-36-1, NUGI 665/689.
Prijs: ƒ 10,00 ; BFr. 200 (oude prijs ƒ14,90; BFr. 298) (Porto: ƒ 5,-)

Onder redactie van het Spekulatie Onderzoeks Kollektief is dit de eerste praktische handleiding voor onderzoek naar bedrijven, instellingen en personen. De jarenlange ervaring die verschillende onderzoeksgroepen op dit gebied hebben opgebouwd wordt in deze gids gebundeld tot een bondig en begrijpelijk overzicht van bronnen en methoden.
Een aktiehandleiding met nuttige tips over hoe je toegang kunt verkrijgen tot openbare en niet-openbare bronnen en over hoe je de verkregen informatie moet lezen. Aan de orde komen: de onroerend goedhandel, de bouwwereld, wetgeving, zwart geld-circuits, aandelenhandel, overheidsbemoeienis, drugssmokkel, internationale zwendel en prostitutie. De informatie wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk in Nederland en daarbuiten. De voorbeelden zijn spraakmakend en laten zien hoe mensen met creativiteit en vastberadenheid heel veel boven tafel kunnen krijgen en met de verworven kennis zinvolle en geslaagde acties kunnen ondernemen.
 


Jan de Kievid
Brood, werk, gerechtigheid en vrijheid
Chili tussen dictatuur en democratie
1993, 302 bladzijden, geïllustreerd
ISBN 90-72768-32-9, NUGI 641/654
Prijs: ƒ10,00 ; BFr. 200) (oude prijs: ƒ 34,90; BFr. 698) (Porto: 5,-)

Uitgegeven in samenwerking met het Chili Komitee

De bijna zeventien jaar durende dictatuur in Chili staat centraal in Brood, werk, gerechtigheid en vrijheid. Ook wordt ingegaan op de vroegere Chileense democratie met speciale aandacht voor de jaren van Allende, en wordt een schets gegeven van de 'gekooide' democratie van na 1990. Door vergelijking met andere Latijs-Amerikaanse landen wordt duidelijk gemaakt waarom in Chili de dictatuur zulke extreme vormen aannam en zo lang bleef bestaan.
 


Dominique Noguez
Lenin Dada
Uit het Frans vertaald door Bas Moreel
1993, 144 pagina's, rijk geïllustreerd
ISBN 90-72768-21-3, NUGI 644/912
Prijs: ƒ12,50 ; BFr. 250 (oude prijs: ƒ 29,90; BFr 598) (Porto: ƒ 2,50)

Het beeld van dada in Nederland is dat van een groepje vrolijke chaoten die na een hoop gekrakeel uiteindelijk fatsoenlijke kunstenaars werden. Dat dada in werkelijkheid een complot van wereldhistorische omvang was, met het doel de kunst op te blazen vanuit de politiek en de politiek uit te hollen via de kunst - dat wordt liever vergeten. Lenin Dada is het eerste boek dat de politieke inhoud van dada analyseert aan de hand van grondig gedocumenteerd bronnenonderzoek. De rol van Lenin - hij woonde schuin tegenover Cabaret Voltaire in Zürich, op het moment dat dada daar ontstond - wordt ontrafeld op een manier die nog niet eerder is vertoond.
 


Buro Jansen & Janssen (red.)
Opening van Zaken
Een ander BVD Jaarverslag
1993, 160 pagina's, geïllustreerd
ISBN 90-72768-30-2, NUGI 654/693
Prijs: ƒ12,50 ; BFr. 250 (oude prijs: ƒ 24,90; BFr. 498) (Porto: ƒ 5,-)

Opening van zaken gaat over het functioneren van de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD). Over benaderingen, ontslagen, intimidaties, vage ambtsberichten, grove insinuaties, kortom: het straatniveau. Het wil een bijdrage leveren aan een debat over taak, werkwijze en demokratisch gehalte van de BVD. Wie daarover wil meepraten mag niet uitsluitend afhankelijk zijn van wat de BVD zelf naar buiten brengt. 

Mauricio Rosencof, E. Fernández Huidobro
Schipbreukelingen
Een dialoog uit de kelders van de dictatuur
Vertaald uit het Spaans door Kees Stad
1993, 430 pagina's
ISBN 90-72768-26-4, NUGI 301 -
Prijs: ƒ 10,00 ; BFr. 200 (oude prijs: ƒ39,95; BFr. 799). (Porto: 5,-)

In 1973 werden negen gevangengenomen leiders van de Uruguayaanse verzetsbeweging Tupamaros door de militaire machthebbers van dat land tot gijzelaars verklaard. Ze werden naar kerkers in afgelegen kazernes overgeplaatst. Daar verbleven zij ruim elf jaar onder verbijsterende omstandigheden. De auteurs van dit boek, Mauricio Rosencof en Eleuterio Fernández Huidobro, behoorden tot deze negen gijzelaars.


Ada Ruis (red.)
Het huis groet de nieuwe morgen
Palestijnse vrouwen over hun leven
1993, 160 pagina's, met tekeningen van Safia Boulghalgh
ISBN 90-72768-27-2, NUGI 301/661 -
Prijs: ƒ 7,50; BFr. 150 (oude prijs: ƒ7,50 ; BFr. 550) (Porto: 5,-)

Uitgegeven in samenwerking met het Palestina Komitee

Het huis speelt in de verhalen van Palestijnse vrouwen een belangrijke rol. Niet alleen in de letterlijke betekenis, een huis om in te wonen, maar ook als symbool voor de Palestijnse gemeenschap, een gemeenschap zonder eigen land. Ondanks alle moeilijkheden door de Palestijnse nationale strijd, vindt het 'gewone' leven toch zijn doorgang.
 


BILWET
Media Archief
1992, 272 pagina's
NUGI 615/656 - ISBN 90-72768-23-X
Prijs: ƒ 12,50 ; BFr. 250 (oude prijs: ƒ32,50; BFR. 650) (Porto: 5,-)

Deze bundel bevat de verspreide geschriften van de Stichting ter Bevordering van de Illegale Wetenschap (BILWET). Onderwerp zijn de media in de allerruimste zin van het woord. BILWET brengt de media op spekulatieve in kaart door ze op te roepen en te eisen dat ze duidelijk maken wie ze zijn. Zo wordt een onmogelijke expeditie ondernomen om het standpunt te vinden waarop de media van buitenaf te aanschouwen zijn. Het archief kent drie afdelingen: de Unidentified Theoretical Objects (UTO's), de definitieve essays en de bronnen van mediatheorie. De manifesten, bespiegelingen en besprekingen worden in door een meta-tekst over schrijven in de media. Het geheel is afgerond met een zelfreceptie van het archief.
 


Mascarpone
Gebroken wit
Politiek van de kleine verhalen
1992, 166 pagina's, met illustraties van Marijke Griffioen.
ISBN 90-72768-19-1, NUGI 656 -
Prijs:  ƒ10,00; BFr. 200 (oude prijs ƒ 29,50; BFr. 598) (Porto: 5,-)

Na de faillietverklaring van alle grote ideologieën is het politieke denken in een vacuüm terechtgekomen. Maar, stelt Mascarpone, juist deze leegte biedt de ruimte voor een veelheid van kleine verhalen en praktijken. Gebroken Wit geeft zes verschillende invullingen aan een anarchistische verwerking van het postmoderne. Aan bod komen het politieke dubbelleven van technologieën, het ontsnappen aan de economie, de ontmaskering van de wetenschap, sexualiteit, ethiek en vrije culturele ruimtes.


André de Raaij
"Jullie deugen niet!"
De laatste jaren van Volksdagblad de waarheid (1983-1991)
1992, 20 pagina's
ISBN 90-72768-25-6, NUGI 656 -
Prijs: ƒ 15,- BFr. 300. (oude prijs: ƒ 29,50) (Porto: 5,-)

De laatste jaren van volksdagblad De Waarheid 1983-1991. April 1990 viel het doek voor De Waarheid, Volksdagblad voor Nederland. Tien maanden later was het gedaan met haar opvolger het weekblad Forum. De nadagen van de communistische partij-pers vormen één van de merkwaardigste perioden uit de recente vaderlandse mediageschiedenis. "Jullie deugen niet!" is het verhaal van de communistische krant, van binnenuit beschreven, aan de hand van interviews met vele betrokkenen en mede gebaseerd op eigen ervaringen van de schrijver - als lezer en redacteur van de laatste twee jaar.


AMOK
Een streep in het zand
Nieuwe Orde in de Golf
Ravijn i.s.m. XminY
1991, 222 pagina's
ISBN 90-72768-16-7
Prijs: ƒ 9,- BFr. 180 (oude prijs: ƒ25,-) (Porto: ƒ 5,-)

De Golfoorlog was de eerste internationale confrontatie na de Koude Oorlog. De Verenigde Staten wierp zich op als de hoeder van een Nieuwe Orde die de rust en de internationale rechtsorde moest garanderen. Hoe ze dat deden, welke motieven ze hadden en in welke complexe situatie zij hun rol als wereldagent speelden zijn onderwerp van dit boek.


p.m.
bolo`bolo
Vertaald uit het Duits door A.M.
1990, 206 pagina's, geïllustreerd
ISBN 90-72768-04-3, NUGI 615 -
Prijs: ƒ 5,00; BFr. 100. (oude prijs: ƒ15,-)(Porto: 2,50)

Het is hoog tijd de economie af te schaffen. Macht, milieu, massamedia - niet echt nodig. Maar zit de wereld niet te ingewikkeld in elkaar om haar zomaar te veranderen? In krap vijf jaar kan er een eind worden gemaakt aan de desastreuze gekte van de planetaire arbeidsmachine. De sleutel hiertoe is de bolo - een gemeenschap die haar zelfvoorziening regelt door uitwisseling van goederen, diensten en ideeën met bolo's elders op de aardbol. Van de Zürichse beweging van 80.
 


Chris van der Borgh, Jon Marrée
Borsele: de plaats Nergens
1990, 130 pag.
ISBN 90-72768-08-6, NUGI 651/653
Prijs: ƒ 5,- ; BFr. 100 . (oude prijs: ƒ 15,-)(Porto: 2,50)

Een boek over Borsele, waarin in de woorden van de bewoners verslag wordt gedaan van de vele veranderingen in het dorp gedurende de afgelopen 20 jaar. De overgang van de aardappelen en de suikerbieten naar de chemische industrie, de olieraffinaderij en de kerncentrale. Uit de doeken wordt gedaan hoe het radioactief afval naar de gemeente kwam en hoe ook de gezagstrouwe inwoners zich er tegen keerden.
  

Edgar Chamorro
De Contra's verpakt
Een geval van CIA-desinformatie
Vertaald uit het Engels
1989, 88 pagina's
ISBN 90-72768-05-1, NUGI 656 -
Prijs: ƒ 10,- ; BFr. 200 . (oude prijs: ƒ16,50)(Porto: 2,50)

Dit boek geeft een unieke blik in de keuken van de politieke praktijken van de CIA. De auteur Edgar Chamorro was van 1982 tot 1984 lid van het hoofdbestuur van de Contra's die door de CIA werden gebruikt om de Sandinistische revolutie in Nicaragua te saboteren. Zijnde verantwoordelijk voor de public relations van de Contra's, moest Chamorro uitvoeren wat de CIA hem voorlegde: het verspreiden van een grote reeks leugens en laster. 

René Didde e.a.
Als het tij keert
Shell en Nederland, macht en verbeelding
1989, 160 pag., rijk geïllustreerd
ISBN 90-72768-06-X, NUGI 661/656/921
Prijs: ƒ 5,- ; BFr. 100 . (oude prijs: ƒ 19,50) (Porto: ƒ 5,- )

Als het tij keert is een collage van onderzoek, reportage en beeldmateriaal, uitbundig vormgegeven op A4-formaat. Het boek, dat uitkwam naar aanleiding van het blokkade-spektakel bij het Shell-laboratorium in april '89, doet onderzoek naar de macht van Shell in Nederland en attaqueert de beeldvorming waarin de multinational zich hult.


Uitverkocht

Kadir van Lohuizen, Michiel de Ruiter
Leven in verzet
De Palestijnse volksopstand in foto's en reportages
1988, ISBN 90-72768-01-9

Peter Klerks
Terreurbestrijding in Nederland 1970-1988
1989, ISBN 90-72768-02-7

Daniël de Roulet
Reken niet op ons
Hackerkrimi
1990, ISBN 90-72768-09-4
 
BILWET
Bewegingsleer
Kraken aan gene zijde van de media
1990, ISBN 90-72768-07-8


 Uitgeverij Ravijn Postbus 76116, 1070 EC Amsterdam  020.6713459 ravijn@xs4all.nl