Arsenaal Reeks

  Het Arsenaal wil de radicale kritiek in en op het culturele, publieke en persoonlijke leven aan het eind der twintigste eeuw opnieuw onder de aandacht brengen van een onbestendig en onbestemd publiek. In het schootsveld ligt alles wat bekritiseerd kan worden, met ingebruikneming van elke daartoe voorhanden theorie - een arsenaal van pamfletten, tractaten, essays, manifesten en andere geschriften met een kritische lading. Zonder zich op een koers vast te leggen wil het Arsenaal het als vanouds braakliggend terrein van het negatieve denken verkennen, in de vaste overtuiging zijn lezers daar vanzelf tegen te komen. De Arsenaal reeks verschijnt onder auspiciën van het ALIAS, Agentuur voor Lompen-Intellectuele-Arbeidssimulatie
 
| TAZ | Holland's bankroet door Dada | De industriële samenleving en haar toekomst | Bij het scheiden van de markt |
 
 
Terug naar de openingspagina


 
Hakim Bey 
TAZ 
 
De Tijdelijk Autonome Zone; Immediatistische Essays 
 
Hakim Bey 
TAZ 
De Tijdelijke Autonome Zone; Immediatistische Essays 
vertaald uit het Engels door Sakhra -l'Assal / Ziekend Zoeltjes Produkties 
Arsenaalreeks nr. 1, 1994 
104 bladzijden 
ISBN 90-72768-37-X, NUGI 320/661 
Prijs: 17,50; BFr. 350 (Porto: 2,50)
"Zijn wij gedoemd om nooit autonomie mee te maken, nooit zelfs maar een moment lang op een uitsluitend door vrijheid geregeerde bodem te staan? Moeten we wachten tot de hele wereld bevrijd is van politieke overheersing voordat één van ons weet wat vrijheid is? 
De TAZ is een perfecte tactiek voor een tijdperk waarin de staat alomtegenwoordig is en tegelijkertijd vergeven van de barsten en lege ruimten. De TAZ is de opstand binnen ieders bereik, het feest dat elk moment kan losbarsten. Ze verlangt er bovenal naar bemiddeling door media te vermijden, haar bestaan als immediaat te beleven. 
Omdat de TAZ een microkosmos is van de 'anarchistische droom' van een vrije cultuur, kan ik me geen betere tactiek voorstellen om naar dat doel te werken en tegelijk al hier en nu wat van de voordelen ervan te beleven." 
Hakim Bey geeft in TAZ niet alleen voorbeelden uit het verleden en heden, zoals piratenutopia's (de Boekaniers) en vormen van sociaal banditisme, maar ook uit de geschiedenis van het klassieke anarchisme, zoals de Commune van Parijs en de Spaanse burgeroorlog. Het concept TAZ geniet in Amerika een zekere bekendheid, ook in kringen van de computerunderground (cyberpunk, hackers). 
Hakim Bey is door de Village Voice omschreven als een "underground anarcho-Sufi". Hij is medewerker van uitgeverij Autonomedia in New York en van de New Yorker, hij vertaalde Perzische poëzie, en schreef meerdere essays waaronder de bundel "Sacred Drift". 

"Het boekje is het lezen waard, alleen al om de discussie die het teweeg heeft gebracht in de alternatieve bladen." 
ZOZ 

"Het aardige van de TAZ is het feit dat de ruimte centraal staat waarbinnen mensen hun feestelijke activiteiten kunnen ontplooien. Het voortdurend organiseren en creëren van deze verborgen plekken is niets anders dan de opstand van het dagelijks leven. Vertaald naar de economie is de TAZ een gepassioneerde oproep hier en nu de mazen van het Spektakel af te tasten en in te richten als tijdelijke verblijfplaatsen waar wederzijdse verlangens verwezenlijkt kunnen worden. De ideeën van het feestmaal en de TAZ laten zich uitstekend verbinden met het wereldwijde proces van weigering en ontsnapping. Hoe we al die tijdelijke, informele, parallelle en ondergrondse 'economieën' en vrijplaatsen op elkaar afstemmen is een praktische uitdaging bij uitstek."  
NN 

"Een vreselijk boek, geschreven door een volstrekte idioot"  
Vrij Nederland 

"Bey has a good ear for punchy polemics. Immediatism involves bypassing traditional artistic channels and instead performing songs, or handing over self-made gifts at dinner parties. One approves the sentiment but would prefer not to be involved. " 
The Guardian Weekly

 

 
Theo van Doesburg & Kurt Schwitters 
Holland's bankroet door Dada  
 
Documenten van een dadaïstische triomftocht door Nederland 
 
Theo van Doesburg & Kurt Schwitters 
Holland's bankroet door Dada  
Documenten van een dadaïstische triomftocht  
Arsenaalreeks nr 2, 1995 
188 pagina's, rijk geïllustreerd 
ISBN 90-72768-41-8 , NUGI 911/951 
Prijs: 24,90 ; BFr. 498 . (Porto: 2,50) 
Begin 1923 trokken Theo en Nelly van Doesburg, Vilmos Huszár en Kurt Schwitters met een reeks DADA-avonden door Nederland. Deze »veldtocht voor het dadaïsme«, met voordrachten van Theo van Doesburg en Kurt Schwitters, pianospel van Nelly van Doesburg en een constructivistisch poppentheater van Huszár, bezorgde DADA hier te lande voor korte tijd een ongekende populariteit. »Heel Holland is dada«, stelde Schwitters in een tussenbalans. Theo van Doesburg ging nog een stap verder en constateerde zelfs »Holland's bankroet door dada«, aangezien kunstminnend Nederland zijn »dadaïstische instincten« de vrije loop had gelaten en »ter eere van dada zijn geestelijke goden bespuwde en beklodderde«. En precies dat was de opzet van de tournee, in ieder geval voor Schwitters, die wilde aantonen dat »dada de stijl is van onze tijd, die geen stijl heeft«, om zo de weg vrij te maken voor een nieuwe kunst. Deze nieuwe kunst werd gepresenteerd onder verschillende noemers - De Stijl en Nieuwe Beelding in het geval van Van Doesburg en Huszár, MERZ in het geval van Schwitters.   
Holland's Bankroet door Dada is een reconstructie, in woord en beeld, van deze »veldtocht voor het dadaïsme«. Het bundelt de teksten die Theo van Doesburg en Kurt Schwitters tijdens de DADA-soirees voordroegen in hun oorspronkelijke taal. Met de vaste programmaonderdelen »inleiding in de dadasofie«, »von abstracter Lyrik bis zum Urlaut«, »die große glorreiche Revolution in Revon« en »banaliteiten« werd DADA in het Duits, Nederlands en zelfs Fries aan het Nederlandse publiek voorgesteld. Of misschien beter gezegd: daarmee werd het publiek tot DADA gedreven.   

"Het dadaïsme bracht Holland den genadeslag toe. Twee maanden achtereen at Holland dadabloedworst, dronk dadabier en hield uitverkoop zijner geestelijk inventaris tegen dadaprijzen."   
Theo van Doesburg   

"Dada brengt alle groote spanningen van onzen tijd op hun grootst gemeenen deeler. Deze grootst gemeenen deeler is: nonsens. Niet Dada is nonsens - maar het wezen van onzen tijd is nonsens."    
Kurt Schwitters 

 

 
Freedom Club 
De industriële samenleving en haar toekomst 
 
Het Unabomber Manifest 
 
Freedom Club 
De Industriële samenleving en haar toekomst; Het Unabomber manifest 
Oorspronkelijke titel: The industrial society and its future. Uit het Engels vertaald door Aad Janssen en Marc Hurkmans 
Arsenaalreeks nr 3, 1996 
128 pagina's 
ISBN 90-72768-44-2 , NUGI 661 
Prijs: 14,90 ; BFr. 298 . (Porto: 2,50) 
De Unabomber was jarenlang Amerika's meest gezochte misdadiger. Sinds 1978 pleegde hij zestien bomaanslagen, waarbij drie doden en 23 gewonden vielen. De FBI zag hem als een 'eenzame gek', die de wereld om duistere redenen met bombrieven bestookte. Zijn voornaamste doelen waren UNiversities en Airlines, vandaar de naam UNAbomber. 
In 1995 verbrak hij het zwijgen. Hij stelde zich voor als de Freedom Club, die de 'vernietiging van het wereldwijde industriële systeem' propageert. De Freedom Club beloofde af te zien van verdere aanslagen tegen personen (maar niet van sabotage), als de media haar radicale anti-technologische ideeën zouden publiceren. 

Industrial Society and its Future werd voor het eerst gepubliceerd in The Washington Post. Sindsdien duikt het manifest overal op - in boekvorm, op het internet - en geeft het de aanzet tot hernieuwde discussie over de rol van technologie in de samenleving. Daarmee lijkt het vermoeden te worden bevestigd dat er 'in ieder van ons een Unabomber schuilt'. Deze uitgave biedt de Nederlandse lezer zelf de gelegenheid 'een lange tirade' (de Volkskrant), 'een bittere aanklacht in hoogdravende taal' (NRC Handelsblad) op haar merites te beoordelen.

 

 

 
 
 
Robert Kurz 
Bij het scheiden van de markt 
 
Over de ineenstorting van democratie en markteconomie 
 
Robert Kurz 
Bij het scheiden van de markt. Over de ineenstorting van democratie en markteconomie. 
Uit het Duits vertaald door Toni Smith 
Arsenaalreeks nr 4, 1996 
128 pagina's 
ISBN 90-72768-45-0 , NUGI 651/681 
Prijs: 14,90 ; BFr. 298 . (Porto: 2,50) 
Na de ineenstorting van het staatssocialisme lijkt nu ook de zegevierende westerse markteconomie op haar laatste benen te lopen. De sociale en ecologische kwalen blijken chronisch, de kosten beginnen boven de baten uit te groeien: de markt is niet meer rendabel. Terwijl linkse politici en intellectuelen marktconform en democratisch bevlogen aanmonsteren op de Titanic, maakt robert kurz zich uit de voeten. Zijn analyse maakt duidelijk dat staat en markt twee polen vormen van een en hetzelfde moderniseringsproces, een proces dat zijn grenzen heeft bereikt. De huidige toestand van de wereld wordt ontcijferd als de absolute grens van de modernisering en als het einde van het warenproducerende systeem. 

Bij het scheiden van de markt werpt een ander, nieuw licht op de moderne geschiedenis: op het automobiele tijdperk, op democratie en dictatuur, op kolonialisme en dekolonisatie, op klassenstrijd en de strijd tussen de seksen. En of het daarbij nu  gaat om neo-pattriotisme of verlichtingsdenken, om identiteitswaan of het postmoderne 'anything goes', om het primaat van de politiek of de wonderen van de markt, de weke illusies van de democratische intelligentsia worden polemisch ontrafeld. 

Van Kurz verschenen in Duitsland o.a. 'Honeckers Rache. Zur politischen Ökonomie des wiedervereinigten Deutschland' en 'Der letzte macht das Licht aus. Zur Krise von Demokratie und Marktwirtschaft'. 

Robert Kurz is 'freier Publizist' en redakteur van 'Krisis'.

 
 
 
 
 Uitgeverij Ravijn
Postbus 76116, 1070 EC Amsterdam
 020.6713459
ravijn@xs4all.nl