AMU

 
Sinds juli 1994 zijn Uitgeverij Ravijn en de Anti Militaristische Uitgeverij (AMU) intensief gaan samenwerken. Nieuwe boeken van de AMU werden in het kader van die samenwerking door Ravijn uitgegeven. Voor de boekhandel betekent dit dat de AMU-uitgaven (oud en nieuw fonds) sindsdien bij Ravijn te bestellen zijn, niet meer via de AMU. Hoewel de AMU haar uitgave aktiviteiten inmiddels heeft gestaakt zijn onderstaande titels nog steeds via Ravijn leverbaar.
 
| 'Stelligen onwil' | Papjochies, bonzen & stenengooiers |
| In prijs verlaagd |
Terug naar de openingspagina

 

Alex Barten en Frans Kraan  
Stelligen onwil.  
Dienstweigering tijdens de Belgische Opstand.  
 
Alex Barten en Frans Kraan 
Stelligen onwil.  
Dienstweigering tijdens de Belgische Opstand.  
AMU, 1996 
79 pagina's 
ISBN 90-72768-43-4/NUGI 667 
Prijs: 14,90 ; BFr. 298 (porto 2,50)
De strijd tegen de belgische opstandelingen in 1830 leek in het noorden van het jonge Koninkrijk der Nederlanden louter geestdrift op te roepen. Studenten in Leiden en Amsterdam melden zich enthousiast voor het leger. Dichters lieten nationalistische hymnen uit hun pen vloien. En Van Speyk werd een nationale held toen hij in Antwerpen zijn kanonneerboot opblies. 
Dat er schutters waren die uit 'Stelligen onwil' niet tegen de Belgen wilden vechten, kon Minister van Binnenlandse Zaken Baron van doorn van Westcapelle zich dan ook niet voorstellen. In strijd met het gangbare historische beeld laat dit boek zien dat er veel verzet bestond  tegen de mobilisatie tijdens de Belgische Opstand. Radicale Christenen wilden om principiële redenen geen wapens opnemen. In het oosten van het land, en met name in twente en Gelderland, weigerden dienstplichtige Katholieken massaal op te komen. In Oldenzaal konden plannen voor een opstand vergelijkbaar met die in brussel zelfs slechts ternauwernood worden verijdeld. 
Dit boek geeft voor het eerst een uitgebreide beschrijving van de dienstweigering tijdens de Belgische Opstand. Het laat zien dat de pogingen van Willem I tot natie-vorming niet alleen in België, maar ook in het noorden op veel verzet stuitten. 

Alex Barten en Frans Kraan studeerden geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij baseeerden zich voor dit boek op uitgebreid archiefonderzoek. 

 
 


 
Flip ten Cate e.a.  
Papjochies, bonzen & stenengooiers  
Twee decennia dienstweigeren.  
 
Flip ten Cate e.a. 
Papjochies, bonzen & stenengooiers  
Twee decennia dienstweigeren. 
AMU, 1992, 
109 pagina's 
ISBN 90-71124-50-9 
Prijs: 19,95; BFr. 399. (Porto: 2,50)
Geschiedenis van de dienstweigerbeweging vanaf de woelige jaren zestig tot haar terugval in de zakelijke jaren negentig. Centraal in dit boek staat de Vereniging Dienstweigeraars (VD), een club waarin zowel papjochies, vakbondsbonzen en stenengooiers zij aan zij streden. 
 
 
 
 


In prijs verlaagd:

Norbert Haasse
Duitse deserteurs tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Honderdduizenden Duitse soldaten deserteerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij weigerden te vechten voor Hitler. De meeste deserteurs moesten hun daad met de dood bekopen. Deze vorm van verzet is jarenlang onderbelicht gebleven. Ook na de oorlog werden deserteurs niet geaccepteerd in de Duitse samenleving. Het boek bevat persoonlijke verhalen van deserteurs. Vertaald uit het Duits.

"Een onderwerp dat veertig jaar taboe is geweest blijkt nog steeds vol springstof te zitten."
 De Gelderlander

Norbert Haasse
Duitse deserteurs tijdens de Tweede Wereldoorlog.
AMU, 1991, 134 pagina's
ISBN 90-71124-36-3
Prijs: sinds 1 januari 1997 10,00 ; BFr. 200 (oude prijs 19,95 ; BFr. 399) (Porto: 2,50)
 


AMOK
De Turkije connectie.
Militaire opbouw van een nieuwe grootmacht.

Dit boek gaat in op de veelvuldige schending van de mensenrechten in Turkije, en de manier waarop desondanks westerse landen hun Navo-bondgenoot op grote schaal wapens leveren. Zodanig dat Turkije volop bezig is een regionale grootmacht te worden. Maar niemand lijkt zich af te vragen wat Turkije met die wapens doet. Dit boek is geschreven door medewerkers van het Anti-Militaristisch OnderzoeksKollektief (AMOK).

Uitgegeven in samenwerking met Pax Christi

AMOK
De Turkije connectie.
106 pagina's
ISBN 90-71124-51-7
Prijs: sinds 1 januari 1997 10,00 ; BFr. 200 (oude prijs 19,95; BFr. 399) (Porto: 2,50.)


Kees Bals en Martin Gerritsen
De Indonesië weigeraars
Met een voorwoord van Poncke Princen.

Van 1946 tot 1950 werden 120.000 Nederlandse dienstplichtigen ingezet om het Indonesische onafhankelijkheidsstreven de kop in te drukken. Duizenden jonge mannen weigerden te vechten in deze oorlog. Veertig jaar later zochten twee journalisten de betrokkenen op. Het resultaat is een adembenemend boek over de grootste militaire ongehoorzaamheid uit de moderne Nederlandse geschiedenis.

"Eindelijk. Na veertig jaar is er dit boek."  De Volkskrant

Kees Bals en Martin Gerritsen
De Indonesië weigeraars
AMU, derde gewijzigde druk
1993, 128 pagina's
ISBN 90-71124-53-3
Prijs: sinds 1 januari 1997 10,00 (oude prijs: 19,95; BFr. 399) (Porto: 2,50)
 


Martin Gerritsen
Handboek voor dienstweigeraars

Totdat de opkomstplicht in 1996 wordt afgeschaft krijgen nog veeljongens te maken met de militaire dienst. Voor degenen die bezwaren hebben is dit handboek onmisbaar. Alle dienstweigerprocedures, regelingen en mogelijkheden voor vervangende dienstplicht worden beschreven. Informatief en compleet.

Martin Gerritsen
Handboek voor dienstweigeraars
Tweede, ingrijpend gewijzigde en aangepaste druk
Ravijn, 1994, 144 pagina's
ISBN 90-72768-35-3, NUGI 667
Prijs: 12,50; BFr. 250. (oude prijs: 24,95)(Porto: 2,50)
 


Uitgeverij Ravijn
Postbus 76116, 1070 EC Amsterdam
 020.6713459
ravijn@xs4all.nl