Alias Editie

Terug naar de openingspagina

Valerie Solanas - S.C.U.M./T.U.I.G. manifest
Alias Editie, 1997, 43 pagina's, 6,00 (porto: 2,50)
Valerie Solana's S.C.U.M. manifesto werd voor het eerst gepubliceerd in 1968 nadat ze Andy warhol had neergeschoten.
"Het leven in deze maatschappij is voor vrouwen op zijn best oersaai en de maatschappij is in geen enkel opzicht van belang voor vrouwen. Voor vrouwen met burgerzin, verantwoordelijkheidsbesef en behoefte om uit de band te springen zit er dus niets anders op dan de regering omver te werpen, het geld af te schaffen, volledige automatisering in te voeren en het mannelijk geslacht uit te roeien."
 
Robert Kurz - Ruim baan voor de crisis. De opkomst en grenzen van het automobiele kapitalisme
Alias Editie, 1996, 23 pagina's, 2,50 (porto: 2,50)
Honderd jaar geleden werd de eerste auto, de Benz Viking, in Nederland geimporteerd. Ondertussen lijkt de rit naar de afgrond van deze even verwoestende als vanzelfsprekende machine niet meer te stuiten.Dat het 'zo niet verder kan gaan' is al lang een gemeenplaats. En toch gaat het zo door. Maar zou zich op zijn minst kunnen afvragen, hoe de totale afhankelijkheid van de auto eigenlijk is ontstaan.
"De 'totale Mobilmachung' beperkte zich niet tot het nationaal-socialisme en de Tweede wereldoorlog. de schijnbaar zo banale autoproduktie blijkt integendeel het mechanische robot-hart te zijn voor een historisch proces, dat tot op de dag van vandaag voortgaat."
(zie ook: Robert Kurz - Bij het scheiden van de markt)